ДЛС Ропотамо

Контакти :

гр.Приморско
м. Аркутино
тел: 0550 32223,
факс 0550 33197
ел.поща :
dlsropotamo@uidp-sliven.com

Последни обявления

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО", ПРОВЕЖДАЩА СЕ НА 08. 12. 2015ГОД.

Дата на публикуване на обявата: 27-11-2015

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО"-ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВА НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2016ГОД., ПРОВЕЖДАЩА СЕ НА 08. 12. 2015ГОД.

Документация за участие    |    

Документация за участие в процедура на територията на ТП"ДЛС Ропотамо", провеждаща се на 08. 12. 2015год.от 13.00часа

Дата на публикуване на обявата: 27-11-2015

Документация за участие в процедура на територията на ТП"ДЛС Ропотамо", провеждаща се на 08. 12. 2015год.от 13.00часа-търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |    

Обявление за предоставяне на дървесина за добив и продажба на търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от Закона за горите през 2016год.

Дата на публикуване на обявата: 12-11-2015

Обявление за предоставяне на дървесина за добив и продажба на търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от Закона за горите през 2016год.

Документация за участие    |