ДЛС Ропотамо

Контакти :

гр.Приморско
м. Аркутино
тел: 0550 32223,
факс 0550 33197
ел.поща :
dlsropotamo@uidp-sliven.com

Последни обявления

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО", ПРОВЕЖДАЩА СЕНА 06. 11. 2014ГОД.

Дата на публикуване на обявата: 27-10-2014

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО"-ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА, ПРОВЕЖДАЩА СЕНА 06. 11. 2014ГОД.

Документация за участие    |    

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО", ПРОВЕЖДАЩА СЕ НА 06. 11. 2014ГОД.ОТ 10.30ЧАСА

Дата на публикуване на обявата: 27-10-2014

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО"-ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ 1411-1, ПРОВЕЖДАЩА СЕ НА 06. 11. 2014ГОД.ОТ 10.30ЧАСА

Документация за участие    |    

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО", ОТКРИТА СЪС ЗАПОВЕД № РД 16-266/02. 10. 2014ГОД.

Дата на публикуване на обявата: 14-10-2014

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО", ОТКРИТА СЪС ЗАПОВЕД № РД 16-266/02. 10. 2014ГОД.

Документация за участие    |