ДЛС Ропотамо

Контакти :

гр.Приморско
м. Аркутино
тел: 0550 32223,
факс 0550 33197
ел.поща :
dlsropotamo@uidp-sliven.com

Последни обявления

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ СЛЕД ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО", ОТКРИТА СЪС ЗАПОВЕД № РД 16-284/27. 10. 2014ГОД.

Дата на публикуване на обявата: 07-11-2014

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ СЛЕД ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО"-ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ № 1410-1, ОТКРИТА СЪС ЗАПОВЕД № РД 16-284/27. 10. 2014ГОД.

Документация за участие    |    

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ СЛЕД ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО", ОТКРИТА СЪС ЗАПОВЕД № РД 16-285/27. 10. 2014ГОД.

Дата на публикуване на обявата: 07-11-2014

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ СЛЕД ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО"-ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ 1411-1, ОТКРИТА СЪС ЗАПОВЕД № РД 16-284/27. 10. 2014ГОД.

Документация за участие    |    

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО" ЗА 2015ГОД.

Дата на публикуване на обявата: 31-10-2014

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО" ЗА 2015ГОД

Документация за участие    |