ДЛС Ропотамо

Контакти :

гр.Приморско
м. Аркутино
тел: 0550 32223,
факс 0550 33197
ел.поща :
dlsropotamo@uidp-sliven.com

Последни обявления

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ СЛЕД ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО", ОТКРИТА СЪС ЗАПОВЕД № РД 16-111/09.04.2014ГОД.

Дата на публикуване на обявата: 23-04-2014

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ СЛЕД ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО"- ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВА НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ 1409, ОТКРИТА СЪС ЗАПОВЕД № РД 16-111/09.04.2014ГОД.

Документация за участие    |    

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ДАТАТА, МЯСТОТО И ЧАСА НА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ за възлагане на обществена поръчка на територията на ТП"ДЛС РОПОТАМО" с предмет: - „Ремонт на Ловен дом „Аркутино”- хотелска част и ресторантски блок”,

Дата на публикуване на обявата: 23-04-2014

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ДАТАТА, МЯСТОТО И ЧАСА НА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ за възлагане на обществена поръчка на територията на ТП"ДЛС Ропотамо" с предмет: - „Ремонт на Ловен дом „Аркутино”- хотелска част и ресторантски блок”,

Документация за участие    |    

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО", ПРОВЕЖДАЩА СЕ НА 22. 04. 2014ГОД.

Дата на публикуване на обявата: 09-04-2014

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО"- ОТРКИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВА НА ДЪРВЕСИНА, ПРОВЕЖДАЩА СЕ НА 22. 04. 2014ГОД.

Документация за участие    |