ДЛС Ропотамо

Контакти :

гр.Приморско
м. Аркутино
тел: 0550 32223,
факс 0550 33197
ел.поща :
dlsropotamo@uidp-sliven.com

Последни обявления

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО", ПРОВЕЖДАЩА СЕ НА 05. 03. 2014ГОД.

Дата на публикуване на обявата: 21-02-2014

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО"- ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА, ПРОВЕЖДАЩА СЕ НА 05. 03. 2014ГОД.

Документация за участие    |    

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО", ПРОВЕЖДАЩА СЕ НА 05. 03. 2014ГОД.

Дата на публикуване на обявата: 21-02-2014

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО"- ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТИ 1407 И 1408, ПРОВЕЖДАЩ СЕ НА 05. 03. 2014ГОД.

Документация за участие    |    

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2014ГОД. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО"

Дата на публикуване на обявата: 20-02-2014

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2014ГОД. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО"

Документация за участие    |