ДЛС Ропотамо

Контакти :

гр.Приморско
м. Аркутино
тел: 0550 32223,
факс 0550 33197
ел.поща :
dlsropotamo@uidp-sliven.com

Последни обявления

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО", ПРОВЕЖДАЩА СЕ НА 10. 02. 2015ГОД.

Дата на публикуване на обявата: 27-01-2015

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО"-ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА, ПРОВЕЖДАЩА СЕ НА 10. 02. 2015ГОД.

Документация за участие    |    

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО4, ОТКРИТА СЪС ЗАПОВЕД № РД 16-327/05. 12. 2014ГОД.ЗА ОБЕКТ № 1502

Дата на публикуване на обявата: 30-12-2014

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО4, ОТКРИТА СЪС ЗАПОВЕД № РД 16-327/05. 12. 2014ГОД.ЗА ОБЕКТ № 1502

Документация за участие    |    

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО", ОТКРИТА СЪС ЗАПОВЕД № РД 16-326/05. 12. 2014ГОД.ЗА ОБЕКТ № 1501

Дата на публикуване на обявата: 30-12-2014

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО", ОТКРИТА СЪС ЗАПОВЕД № РД 16-326/05. 12. 2014ГОД.ЗА ОБЕКТ № 1501

Документация за участие    |