ДЛС Ропотамо

Контакти :

гр.Приморско
м. Аркутино
тел: 0550 32223,
факс 0550 33197
ел.поща :
dlsropotamo@uidp-sliven.com

Последни обявления

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО", ПРОВЕЖДАЩА СЕ НА 26. 05. 2014ГОД.

Дата на публикуване на обявата: 15-05-2014

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО"-ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА, ПРОВЕЖДАЩА СЕ НА 26. 05. 2014ГОД.

Документация за участие    |    

РЕЗУЛТАТИ СЛЕД ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО"-ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА, ОТКРИТА СЪС ЗАПОВЕД № РД 16-124/24. 04. 2014ГОД.

Дата на публикуване на обявата: 12-05-2014

РЕЗУЛТАТИ СЛЕД ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО"-ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА, ОТКРИТА СЪС ЗАПОВЕД № РД 16-124/24. 04. 2014ГОД.

Документация за участие    |    

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО" С ПРЕДМЕТ:"РЕМОНТ НА ЛОВЕН ДОМ "АРКУТИНО"-ХОТЕЛСКА ЧАСТ И РЕСТОРАНТСКИ БЛОК", ОТКРИТА С РЕШЕНИЕ № РД 16-029/31. 01. 2014ГОД.НА ДИРЕКТОРА НА ТП

Дата на публикуване на обявата: 08-05-2014

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО" С ПРЕДМЕТ:"РЕМОНТ НА ЛОВЕН ДОМ "АРКУТИНО"-ХОТЕЛСКА ЧАСТ И РЕСТОРАНТСКИ БЛОК", ОТКРИТА С РЕШЕНИЕ № РД 16-029/31. 01. 2014ГОД.НА ДИРЕКТОРА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО"

Документация за участие    |