ДЛС Ропотамо

Контакти :

гр.Приморско
м. Аркутино
тел: 0550 32223,
факс 0550 33197
ел.поща :
dlsropotamo@uidp-sliven.com

Последни обявления

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО", ПРОВЕЖДАЩА СЕ НА 12. 06. 2015ГОД.ОТ 10.30ЧАСА

Дата на публикуване на обявата: 01-06-2015

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО"-ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВА НА ДЪРВЕСИНА В ОБЕКТ 1507, ПРОВЕЖДАЩА СЕ НА 12. 06. 2015ГОД.ОТ 10.30ЧАСА

Документация за участие    |    

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО", ОТКРИТА СЪС ЗАПОВЕД № РД 05-58/13. 03. 2015ГОД.

Дата на публикуване на обявата: 26-03-2015

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО", ОТКРИТА СЪС ЗАПОВЕД № РД 05-58/13. 03. 2015ГОД.

Документация за участие    |    

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ СЛЕД ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО", ОТКРИТА СЪС ЗАПОВЕД № РД 16-050/26. 02. 2015ГОД.

Дата на публикуване на обявата: 19-03-2015

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ СЛЕД ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО", ОТКРИТА СЪС ЗАПОВЕД № РД 16-050/26. 02. 2015ГОД.-ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ОБЕКТИ 1505 И 1506

Документация за участие    |