ДЛС Ропотамо

Контакти :

гр.Приморско
м. Аркутино
тел: 0550 32223,
факс 0550 33197
ел.поща :
dlsropotamo@uidp-sliven.com

Последни обявления

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО", ПРОВЕЖДАЩА СЕ НА 22. 04. 2014ГОД.

Дата на публикуване на обявата: 09-04-2014

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО"- ОТРКИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВА НА ДЪРВЕСИНА, ПРОВЕЖДАЩА СЕ НА 22. 04. 2014ГОД.

Документация за участие    |    

Резултати от класиране след проведена процедура на територията на ТП"ДЛС Ропотамо", открита със заповед № РД 16-99/26. 03. 2014год.

Дата на публикуване на обявата: 09-04-2014

Резултати от класиране след проведена процедура на територията на ТП"ДЛС Ропотамо"-търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина, открита със заповед № РД 16-99/26. 03. 2014год.- обект 1407-1

Документация за участие    |    

Резултати от класиране след проведена процедура на територията на ТП"ДЛС Ропотамо", открита със заповед № РД 16-99/26. 03. 2014год.

Дата на публикуване на обявата: 09-04-2014

Резултати от класиране след проведена процедура на територията на ТП"ДЛС Ропотамо"-търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 1408-1, открита със заповед № РД 16-99/26. 03. 2014год.

Документация за участие    |