ДЛС Ропотамо

Контакти :

гр.Приморско
м. Аркутино
тел: 0550 32223,
факс 0550 33197
ел.поща :
dlsropotamo@uidp-sliven.com

Последни обявления

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО", ОТКРИТА СЪС ЗАПОВЕД № РД 16-148/01. 06. 2015ГОД.

Дата на публикуване на обявата: 22-06-2015

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО"-ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВА НА ДЪРВЕСИНА В ОБЕКТ 1507, ОТКРИТА СЪС ЗАПОВЕД № РД 16-148/01. 06. 2015ГОД.

Документация за участие    |    

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО", ОТКРИТА СЪС ЗАПОВЕД № РД 16-147/01. 06. 2015ГОД.НА ДИРЕКТОРА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО"

Дата на публикуване на обявата: 15-06-2015

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО", ОТКРИТА СЪС ЗАПОВЕД № РД 16-147/01. 06. 2015ГОД.НА ДИРЕКТОРА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО"

Документация за участие    |    

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО", ПРОВЕЖДАЩА СЕ НА 12. 06. 2015ГОД.

Дата на публикуване на обявата: 01-06-2015

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО"-ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА, ПРОВЕЖДАЩА СЕ НА 12. 06. 2015ГОД.

Документация за участие    |