ДЛС Ропотамо

Контакти :

гр.Приморско
м. Аркутино
тел: 0550 32223,
факс 0550 33197
ел.поща :
dlsropotamo@uidp-sliven.com

Последни обявления

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО", ПРОВЕЖДАЩА СЕ НА 22. 12. 2014ГОД.В СГРАДАТА НА ТП"ДГС БУРГАС"ОТ 10.00ЧАСА

Дата на публикуване на обявата: 05-12-2014

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО"-ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ 1501, ПРОВЕЖДАЩА СЕ НА 22. 12. 2014ГОД.В СГРАДАТА НА ТП"ДГС БУРГАС"ОТ 10.00ЧАСА

Документация за участие    |    

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО"-ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ 1502, ПРОВЕЖДАЩА СЕ НА 22. 12. 2014ГОД.В СГРАДАТА НА ТП"ДГС БУРГАС"ОТ 10.30ЧАСА

Дата на публикуване на обявата: 05-12-2014

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО"-ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ 1502, ПРОВЕЖДАЩА СЕ НА 22. 12. 2014ГОД.В СГРАДАТА НА ТП"ДГС БУРГАС"ОТ 10.30ЧАСА

Документация за участие    |    

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО"-ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ 1503, ПРОВЕЖДАЩА СЕ НА 22. 12. 2014ГОД.В СГРАДАТА НА ТП"ДГС БУРГАС"ОТ 11.00ЧАСА

Дата на публикуване на обявата: 05-12-2014

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО"-ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ 1503, ПРОВЕЖДАЩА СЕ НА 22. 12. 2014ГОД.В СГРАДАТА НА ТП"ДГС БУРГАС"ОТ 11.00ЧАСА

Документация за участие    |