ДЛС Ропотамо

Контакти :

гр.Приморско
м. Аркутино
тел: 0550 32223,
факс 0550 33197
ел.поща :
dlsropotamo@uidp-sliven.com

Последни обявления

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО" С ПРЕДМЕТ:"РЕМОНТ НА ЛОВЕН ДОМ "АРКУТИНО"-ХОТЕЛСКА ЧАСТ И РЕСТОРАНТСКИ БЛОК", ОТКРИТА С РЕШЕНИЕ № РД 16-029/31. 01. 2014ГОД.НА ДИРЕКТОРА НА ТП

Дата на публикуване на обявата: 08-05-2014

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО" С ПРЕДМЕТ:"РЕМОНТ НА ЛОВЕН ДОМ "АРКУТИНО"-ХОТЕЛСКА ЧАСТ И РЕСТОРАНТСКИ БЛОК", ОТКРИТА С РЕШЕНИЕ № РД 16-029/31. 01. 2014ГОД.НА ДИРЕКТОРА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО"

Документация за участие    |    

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО", ПРОВЕЖДАЩА СЕ НА 08. 05. 2014ГОД.

Дата на публикуване на обявата: 24-04-2014

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО"- ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА, ПРОВЕЖДАЩА СЕ НА 08. 05. 2014ГОД.

Документация за участие    |    

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ СЛЕД ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО", ОТКРИТА СЪС ЗАПОВЕД № РД 16-111/09.04.2014ГОД.

Дата на публикуване на обявата: 23-04-2014

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ СЛЕД ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО"- ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВА НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ 1409, ОТКРИТА СЪС ЗАПОВЕД № РД 16-111/09.04.2014ГОД.

Документация за участие    |