ДЛС Ропотамо

Контакти :

гр.Приморско
м. Аркутино
тел: 0550 32223,
факс 0550 33197
ел.поща :
dlsropotamo@uidp-sliven.com

Последни обявления

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ СЛЕД ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС РОПОТАМО, ОТКРИТА СЪС ЗАПОВЕД № РД 16-175/25. 06. 2015ГОД.

Дата на публикуване на обявата: 09-07-2015

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ СЛЕД ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС РОПОТАМО, ОТКРИТА СЪС ЗАПОВЕД № РД 16-175/25. 06. 2015ГОД.

Документация за участие    |    

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО", ОТКРИТА СЪС ЗАПОВЕД № РД 16-177/25. 06. 2015ГОД.

Дата на публикуване на обявата: 07-07-2015

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО"-ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА, ОТКРИТА СЪС ЗАПОВЕД № РД 16-177/25. 06. 2015ГОД.

Документация за участие    |    

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО", ПРОВЕЖДАЩА СЕ НА 07. 07. 2015ГОД.

Дата на публикуване на обявата: 25-06-2015

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДЛС РОПОТАМО"-ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ОБЕКТ 1507, ПРОВЕЖДАЩА СЕ НА 07. 07. 2015ГОД.

Документация за участие    |