slide

Ценоразписи | ДЛС Ропотамо

Ценоразпис организиран ловен туризъм ловен сезон 2023/2024 година
Файл
Добавен
29.11.2023 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис за продажба на действително добита дървесина
Файл
Добавен
10.10.2023 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис за продажба на добита дървесина
Файл
Добавен
19.09.2023 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис за продажба на добита дървесина от отдел 1285а
Файл
Добавен
09.08.2023 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис за продабжа на дървесина от подотдели 1284д,е
Файл
Добавен
28.07.2023 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис 18.05.2023 год.
Файл
Добавен
18.05.2023 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис за лабораторен почвен анализ
Файл
Добавен
05.04.2023 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис 2023 г. ОГТ
Файл
Добавен
24.03.2023 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
23.03.2023 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
13.03.2023 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис ОЛТ ловен сезон 2023/2024
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис за продажба на дървесина от подотдели 300"а"и"б"
Файл
Добавен
16.01.2023 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис продажба дървесина
Файл
Добавен
22.12.2022 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис с утвърдени цени за продажба на дървесина-фл
Файл
Добавен
30.11.2022 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис с утвърдени цени на добита дървесина-юл
Файл
Добавен
30.11.2022 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис горски територии общинска собственост
Файл
Добавен
09.11.2022 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис
Файл
Добавен
25.10.2022 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис на услугите за ловен сезон 2022-2023
Файл
Добавен
07.10.2022 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис
Файл
Добавен
04.10.2022 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис за продажба на дървесина от подотдел 1270и
Файл
Добавен
16.09.2022 / ДЛС Ропотамо