slide

Ценоразписи | ДЛС Ропотамо

Ценоразпис за продажба на добита дървесина
Файл
Добавен
17.06.2022 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис ОЛТ за ловен сезон 01.03.2022-28. 02. 2023год.
Файл
Добавен
19.05.2022 / ДЛС Ропотамо
продажба на дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
14.12.2021 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис по чл. 71, ал.1, т.4 и ал. 2 от НУРВИДГТ
Файл
Добавен
19.11.2021 / ДЛС Ропотамо
ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
06.10.2021 / ДЛС Ропотамо
Продажба на добита дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
04.08.2021 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис
Файл
Добавен
28.07.2021 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис
Файл
Добавен
28.07.2021 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис
Файл
Добавен
28.07.2021 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис за продажба на добита дървесина
Файл
Добавен
05.02.2021 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис за продажба на добита дървесина
Файл
Добавен
27.01.2021 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис организиран ловен туризъм сезон 2021/2022
Файл
Добавен
04.01.2021 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис за продажба на добита дървесина
Файл
Добавен
14.12.2020 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис за продажба на добита дървесина
Файл
Добавен
07.12.2020 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис за продажба на добита дървесина
Файл
Добавен
01.12.2020 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад
Файл
Добавен
18.11.2020 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис за продажба на добита дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
28.10.2020 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис
Файл
Добавен
20.10.2020 / ДЛС Ропотамо
ЦЕНОРАЗПИС ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА
Файл
Добавен
20.10.2020 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис за продажба на добита дървесина
Файл
Добавен
06.10.2020 / ДЛС Ропотамо