slide

Ценоразписи | ДЛС Ропотамо

предложение за продажба на дървесина по ценоразпис от ДГТ
Файл
Добавен
09.06.2020 / ДЛС Ропотамо
Предложение за продажба на дървесина, добита в общински гори по ценоразпис
Файл
Добавен
08.06.2020 / ДЛС Ропотамо
Предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
08.05.2020 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
27.04.2020 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис продажба дървесина
Файл
Добавен
01.04.2020 / ДЛС Ропотамо
Предложение за продажба на дървесина по ценоразпис от обекти 2010 и 2011- ОГТ
Файл
Добавен
10.03.2020 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис организиран ловен туризъм ловен сезон 2020/2021
Файл
Добавен
21.01.2020 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
19.09.2019 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис за продажба на дървесина 2019
Файл
Добавен
02.09.2019 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис за продажба на дървесина от общинска горска територия, стопанисвана от ТП ДЛС Ропотамо
Файл
Добавен
04.07.2019 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
04.07.2019 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис организиран ловен турзизъм ловен сезон 2019/2020
Файл
Добавен
12.02.2019 / ДЛС Ропотамо
одобрен ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
04.12.2018 / ДЛС Ропотамо
Продажба на добита дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
30.08.2018 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис за ползване на услуги по линия на организиран ловен туризъм за ловен сезон 2018/2019 година
Файл
Добавен
22.11.2017 / ДЛС Ропотамо
продажба на добита дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
14.09.2017 / ДЛС Ропотамо
продажба на добита дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
21.07.2017 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис добита дървесина
Файл
Добавен
02.06.2017 / ДЛС Ропотамо
продажба на дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
05.05.2017 / ДЛС Ропотамо
продажба по ценоразпис
Файл
Добавен
05.05.2017 / ДЛС Ропотамо