slide

Гoрска сертификация | ДЛС Ропотамо

Уведомление до заинтересованите страни за дейността на ТП "ДЛС Ропотамо" през 2018 година
Файл
Добавен
18.07.2018 / ДЛС Ропотамо
Политика за управлние на горите на територията на ТП "ДЛС Ропотамо"
Файл
Добавен
18.07.2018 / ДЛС Ропотамо
Политика на ТП "ДЛС Ропотамо" срещу корупцията и сродни на нея явления
Файл
Добавен
18.07.2018 / ДЛС Ропотамо
Вътрешни правила за процедиране със сигнали свързани с различните форми на дискриминация
Файл
Добавен
18.07.2018 / ДЛС Ропотамо
Вътрешни правила за разрешаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности
Файл
Добавен
18.07.2018 / ДЛС Ропотамо
Декларация от ръководството на ТП "ДЛС Ропотамо"
Файл
Добавен
18.07.2018 / ДЛС Ропотамо