Директорът на ЮИДП инж. Мирослав Маринов се срещна с лесовъди ветерани от Бургаска област

На 07.04.2022 г. директорът на ЮИДП ДП гр. Сливен инж. Мирослав Маринов и директорите на държавните горски и ловни стопанства в Бургаска област проведоха среща с ветерани лесовъди от региона. Домакин на срещата бе Държавното ловно стопанство Ропотамо. По време на срещата-беседа присъстващите обсъдиха състоянието на горите в Странджа и Източна Стара планина, както и наболелите теми свързани с тяхното стопанисване, опазване, отглеждане и лесовъдските системи, които се прилагат. Други актуални теми, които бяха засегнати, свързани с горите в региона, бяха санитарното им състояние, проблема със съхненето на иглолистните култури, нападението от дъбова коритуха по дъба в Странджа и пожарите, възникващи на горските територии. В края на срещата, горските директори и мъдрите ветерани постигнаха съгласие подобни беседи да станат регулярни на всяко тримесечие и действащото ръководство на стопанствата да подава актуална информация за състоянието на горите към ветераните.