Съобщение за възобновяване на срока за продажба на имот ЧДС на територията на ЍТП ДГС Стара Загора

Съобщение за възобновяване на сроковете по спрени тръжни процедури