Процедура № 1668 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Ропотамо 15.12.2017 337,104.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с тайно наддаване продажба на прогнозни количества дървесина от обекти 1801, 1803 и 1804

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1801, 1803 и 1804 дб,цр,гбр,мжд,пяс 18 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2836 куб.м. 2057 куб.м. 0 куб.м. 4911 куб.м.