Процедура № 1815 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Ропотамо 07.02.2018 32,316.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина договаряне договаряне за възлагане на дейността "Добив на дървесина от обект 1810"-общинска горска територия

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1810 чб,кгбр 475 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 1129 куб.м. 12 куб.м. 0 куб.м. 1676 куб.м.