Процедура № 2105 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Ропотамо 22.05.2018 10,771.20 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс открит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект 1811- общинска горска територия

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1811 бл,цр,кгбр 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 402 куб.м. 142 куб.м. 0 куб.м. 544 куб.м.