Процедура № 2458 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 2458 на ДЛС Ропотамо от 20.11.2018 е прекратена!
ДЛС Ропотамо 20.11.2018 15,000.00 лв. без ДДС Открита процедура Профил на купувача открита процедура
Предмет „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.