Процедура № 2574 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Ропотамо 06.12.2018 140,901.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане добив на дървесина в обекти 1901, 1902, 1903 и 1904

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1901, 1902, 1903 и 1904 дб,цр,мжд,пяс,кгбр 35 куб.м. 120 куб.м. 0 куб.м. 3794 куб.м. 3066 куб.м. 0 куб.м. 7015 куб.м.