Процедура № 2691 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Ропотамо 08.01.2019 52,231.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина договаряне
Предмет ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВА НА ДЪРВЕСИНА В ОБЕКТ 1902

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1902 дб, цр, кгбр,пяс 3 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 1400 куб.м. 1137 куб.м. 0 куб.м. 2600 куб.м.