Процедура № 2692 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Ропотамо 08.01.2019 33,420.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина договаряне
Предмет ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВА НА ДЪРВЕСИНА В ОБЕКТ 1903

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1903 дб, цр, мжд, пяс 12 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 902 куб.м. 689 куб.м. 0 куб.м. 1668 куб.м.