Процедура № 2750 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Ропотамо 06.03.2019 70,000.00 лв. без ДДС Открита процедура Профил на купувача открита процедура
Предмет „Доставка чрез покупка на 200т. фураж- царевица на зърно за нуждите на ТП „ДЛС РОПОТАМО за 12-месечен период"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.