Процедура № 2967 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Ропотамо 15.04.2019 52,275.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс добив на дървесина в обект 1910

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1910 чб, бл,цр,мжд,кгбр,пяс 11 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1636 куб.м. 964 куб.м. 0 куб.м. 2611 куб.м.