Процедура № 3130 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Ропотамо 04.07.2019 15,000.00 лв. без ДДС Открита процедура Профил на купувача открита процедура
Предмет ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ ЗА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК НА ТП“ДЛС РОПОТАМО“ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.