Процедура № 3690 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Ропотамо 17.12.2019 205,238.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обекти №№2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 от КЛФ-2020 в териториалният обхват на ТП “ДЛС - Ропотамо"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 чб,дб,цр,кгбр,мжд,здб 12 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6125 куб.м. 3189 куб.м. 0 куб.м. 9326 куб.м.