Процедура № 3810 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Ропотамо 23.01.2020 117,722.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Възлагане добив на дървесина в горски територии-държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДЛС Ропотамо

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2001, 2002, 2003 дб,цр,мжд,кгбр,пяс 12 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3495 куб.м. 1841 куб.м. 0 куб.м. 5348 куб.м.