Процедура № 4028 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Ропотамо 23.03.2020 54,395.74 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс добив на дървесина от обекти 2010 и 2011

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2010 и 2011 чб, бл,цр,мжд,кгбр 113 куб.м. 100 куб.м. 0 куб.м. 1273 куб.м. 612 куб.м. 0 куб.м. 2434 куб.м.