Процедура № 4648 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Ропотамо 30.09.2020 21,105.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на дейност ТП „ДЛС-Ропотамо" гр. Бургас по реда на чл.12, ал.1 т.1 и чл.15, ал.1

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2006 бл, цр 17 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 612 куб.м. 328 куб.м. 0 куб.м. 957 куб.м.