Процедура № 4927 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Ропотамо 17.12.2020 55,292.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Добив на дървесина от обекти 2101 и 2105

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2101 и 2105 дб,цр 4 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1404 куб.м. 1107 куб.м. 0 куб.м. 2513 куб.м.