Процедура № 5052 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Ропотамо 11.02.2021 151,958.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Добив на дървесина в обекти 2102, 2103 и 2104

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2102, 2103 и 2104 дб,цр 38 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4618 куб.м. 2246 куб.м. 0 куб.м. 6902 куб.м.