Процедура № 5322 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Ропотамо 13.05.2021 83,710.02 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет възлагане добив на дървесина в обекти 2106, 2110, 2111

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2106, 2110, 2111 чб,дб,цр,кгбр 45 куб.м. 45 куб.м. 0 куб.м. 2615 куб.м. 1086 куб.м. 0 куб.м. 3791 куб.м.