Процедура № 5753 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Ропотамо 03.12.2021 80,560.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет открит конкурс за добив на дървесина в обекти 2204, 2205 и 2206

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2204, 2205, 2206 дб,цр,кгбр,мжд 133 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2014 куб.м. 1029 куб.м. 18 куб.м. 3194 куб.м.