Процедура № 5913 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Ропотамо 24.01.2022 110,025.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет добив на дървесина в обекти 2207, 2208, 2209 и 2210

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2207, 2208, 2209 и 2210 дб, цр, мждр, кгбр 187 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2742 куб.м. 1395 куб.м. 36 куб.м. 4360 куб.м.