Процедура № 6398 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Ропотамо 08.12.2022 247,740.17 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет възлагане услуги по добив на дървесина в обекти от ЛФ 2023

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312 цр, дб, мжд, кгбр, чб, бл, 362 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5118 куб.м. 1340 куб.м. 226 куб.м. 7046 куб.м.

Документи