Процедура № 6760 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6760 на ДЛС Ропотамо от 08.08.2023 е прекратена!
ДЛС Ропотамо 08.08.2023 23,515.20 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет добив на дървесина от обект 2313

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2313 дб,цр,кгбр 7 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 345 куб.м. 155 куб.м. 155 куб.м. 662 куб.м.