Процедура № 6762 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Ропотамо 09.08.2023 23,515.20 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс добив на дървесина в обект 2313

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2313 дб,цр 7 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 345 куб.м. 155 куб.м. 155 куб.м. 662 куб.м.