slide

Процедури | ДЛС Ропотамо

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1668 ДЛС Ропотамо 15.12.2017 дб,цр,гбр,мжд,пяс 1801, 1803 и 1804 Процедури за продажба на дървесина 337,104.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1660 ДЛС Ропотамо 14.12.2017 дб,цр,кгбр,мжд,пяс 1801, 1803 и 1804 Процедури за добив на дървесина 93,354.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1246 ДЛС Ропотамо 31.08.2017 Открита процедура 78,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1197 ДЛС Ропотамо 19.07.2017 цр, кгбр,дб 1705-4 Процедури за продажба на дървесина 8,958.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1131 ДЛС Ропотамо 23.06.2017 чб, дб, цр, мжд, кгбр 1710 и 1711 Процедури за добив на дървесина 84,063.96 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1111 ДЛС Ропотамо 05.07.2017 Публично състезание 28,886.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1069 ДЛС Ропотамо 25.05.2017 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1030 ДЛС Ропотамо 25.05.2017 дб 1705-3 Процедури за продажба на дървесина 64,526.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1000 ДЛС Ропотамо 10.05.2017 дб,цр 1703-2, 1705-1, 1705-2 Процедури за продажба на дървесина 95,246.65 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
989 ДЛС Ропотамо 04.05.2017 Събиране на оферти с обява 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
927 ДЛС Ропотамо 10.04.2017 Събиране на оферти с обява 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
894 ДЛС Ропотамо 06.04.2017 дб,цр 1703-1 Процедури за продажба на дървесина 32,665.90 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
696 ДЛС Ропотамо 24.02.2017 Открита процедура 56,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
694 ДЛС Ропотамо 20.01.2017 Събиране на оферти с обява 1,440.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
552 ДЛС Ропотамо 08.12.2016 13.12.2016 дб,цр 1701-1 и 1704-1 Процедури за продажба на дървесина 199,024.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
511 ДЛС Ропотамо 02.12.2016 08.12.2016 дб,цр,срлп,кгбр,чб,мжд 1701, 1702, 1703, 1704 и 1705 Процедури за добив на дървесина 147,006.11 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
383 ДЛС Ропотамо 09.11.2016 16.11.2016 дб,цр,пяс,мжд,кгбр 1610 Процедури за добив на дървесина 39,294.00 лв. без ДДС