slide

Процедури | ДЛС Ропотамо

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4648 ДЛС Ропотамо 30.09.2020 бл, цр 2006 Процедури за добив на дървесина 21,105.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4028 ДЛС Ропотамо 23.03.2020 чб, бл,цр,мжд,кгбр 2010 и 2011 Процедури за добив на дървесина 54,395.74 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3810 ДЛС Ропотамо 23.01.2020 дб,цр,мжд,кгбр,пяс 2001, 2002, 2003 Процедури за добив на дървесина 117,722.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3690 ДЛС Ропотамо 17.12.2019 чб,дб,цр,кгбр,мжд,здб 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 Процедури за добив на дървесина 205,238.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2967 ДЛС Ропотамо 15.04.2019 чб, бл,цр,мжд,кгбр,пяс 1910 Процедури за добив на дървесина 52,275.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2712 ДЛС Ропотамо 22.01.2019 дб,цр,мжд,пяс 1903 Процедури за добив на дървесина 33,420.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2692 ДЛС Ропотамо 08.01.2019 дб, цр, мжд, пяс 1903 Процедури за добив на дървесина 33,420.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2691 ДЛС Ропотамо 08.01.2019 дб, цр, кгбр,пяс 1902 Процедури за добив на дървесина 52,231.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2574 ДЛС Ропотамо 06.12.2018 дб,цр,мжд,пяс,кгбр 1901, 1902, 1903 и 1904 Процедури за добив на дървесина 140,901.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2105 ДЛС Ропотамо 22.05.2018 бл,цр,кгбр 1811 Процедури за добив на дървесина 10,771.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1815 ДЛС Ропотамо 07.02.2018 чб,кгбр 1810 Процедури за добив на дървесина 32,316.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1759 ДЛС Ропотамо 24.01.2018 дб,цр,чб,кгбр 1802, 1810 Процедури за добив на дървесина 80,194.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1660 ДЛС Ропотамо 14.12.2017 дб,цр,кгбр,мжд,пяс 1801, 1803 и 1804 Процедури за добив на дървесина 93,354.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1131 ДЛС Ропотамо 23.06.2017 чб, дб, цр, мжд, кгбр 1710 и 1711 Процедури за добив на дървесина 84,063.96 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
511 ДЛС Ропотамо 02.12.2016 08.12.2016 дб,цр,срлп,кгбр,чб,мжд 1701, 1702, 1703, 1704 и 1705 Процедури за добив на дървесина 147,006.11 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
383 ДЛС Ропотамо 09.11.2016 16.11.2016 дб,цр,пяс,мжд,кгбр 1610 Процедури за добив на дървесина 39,294.00 лв. без ДДС