slide

Ценоразписи | ДЛС Ропотамо

ценоразпис за продажба на добита дървесина от подотдел 298ж
Файл
Добавен
15.07.2024 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис за продажба на добита дървесина от обект 2401, подотдел 1279:к
Файл
Добавен
12.07.2024 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис за продажба на физически лица, включени в списъците по чл.111, ал.6 от ЗГ добита дървесина от обект 2405, подотдел 289:а
Файл
Добавен
10.07.2024 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад на физически лица извън списъците по чл.111, ал.6 от ЗГ
Файл
Добавен
09.07.2024 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис за продажба на добита дървесина от подотдел 289а
Файл
Добавен
03.07.2024 / ДЛС Ропотамо
продажба на добита дървесина по ценоразпис от подотдел 341г
Файл
Добавен
02.07.2024 / ДЛС Ропотамо
продажба на добита дървесина по ценоразпис от подотдел 289а
Файл
Добавен
02.07.2024 / ДЛС Ропотамо
продажба на добита дървесина по ценоразпис от подотдел 1284д
Файл
Добавен
02.07.2024 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис за продажба на добита дървесина от подотдел 317"г"и"д"
Файл
Добавен
26.06.2024 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис за продажба на добита дървесина от подотдел 298ж
Файл
Добавен
26.06.2024 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис на физ. лица включени в списъците по чл. 111, ал. 6 от ЗГ, подотдел 1279:к
Файл
Добавен
25.06.2024 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис за юридически лица и ЕТ - подотдел 298:ж
Файл
Добавен
10.06.2024 / ДЛС Ропотамо
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД
Файл
Добавен
07.06.2024 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис за физ. лица включени в списъците по чл. 111, ал. 6 от ЗГ - подотдел 298:з.
Файл
Добавен
06.06.2024 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис за физически лица извън списъци по чл. 111, ал. 6 от ЗГ - подотдел 298:а
Файл
Добавен
30.05.2024 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис за физ. лица включени в списъците по чл. 111, ал. 6 от ЗГ- подотдел 345:г, д
Файл
Добавен
27.05.2024 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис за физ. лица извън списъци по чл. 111 от ЗГ - подотдел 298:з
Файл
Добавен
15.05.2024 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис за физ. лица включени в списъците по чл. 111, ал. 6 от ЗГ- подотдел 298:б
Файл
Добавен
15.05.2024 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад от подотдел 345г
Файл
Добавен
09.05.2024 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис за продажба на добита дървесина от склад на физически лица по списък от кметства
Файл
Добавен
09.05.2024 / ДЛС Ропотамо