slide

Ценоразписи | ДЛС Ропотамо

Ценоразпис 2023 г. ОГТ
Файл
Добавен
24.03.2023 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
23.03.2023 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
13.03.2023 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис ОЛТ ловен сезон 2023/2024
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис за продажба на дървесина от подотдели 300"а"и"б"
Файл
Добавен
16.01.2023 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис продажба дървесина
Файл
Добавен
22.12.2022 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис с утвърдени цени за продажба на дървесина-фл
Файл
Добавен
30.11.2022 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис с утвърдени цени на добита дървесина-юл
Файл
Добавен
30.11.2022 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис горски територии общинска собственост
Файл
Добавен
09.11.2022 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис
Файл
Добавен
25.10.2022 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис на услугите за ловен сезон 2022-2023
Файл
Добавен
07.10.2022 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис
Файл
Добавен
04.10.2022 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис за продажба на дървесина от подотдел 1270и
Файл
Добавен
16.09.2022 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
07.07.2022 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
06.07.2022 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис за продажба на добита дървесина
Файл
Добавен
17.06.2022 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис ОЛТ за ловен сезон 01.03.2022-28. 02. 2023год.
Файл
Добавен
19.05.2022 / ДЛС Ропотамо
продажба на дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
14.12.2021 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис по чл. 71, ал.1, т.4 и ал. 2 от НУРВИДГТ
Файл
Добавен
19.11.2021 / ДЛС Ропотамо
ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
06.10.2021 / ДЛС Ропотамо