Обща информация

ДЛС Ропотамо

"Югоизточно Държавно Предприятие" ДП - Сливен
ДЛС „Ропотамо” е разположено на 45 км южно от Бургас. Територията на ловното стопанство попада в североизточния район на Странджа планина . Носи името си от река Ропотамо. Заема площ 16610 ха .
Районът се характеризира с нискохълмист релеф – връх “Лободово кале” (315 м. надморска височина ) е най-високата точка . Близостта на Черно море обуславя мекия и влажен климат . Зимата е сравнително топла , средните температури рядко падат под нулата . Тези условия осигуряват един продължителен вегетационен период за растителността и са благоприятна предпоставка за добро развитие на дивеча . Местната флора е изключително богата по своето разнообразие . От дървесните видове най-разпространени са дъбът и габърът , а край реката се намира типичната за района лонгозна гора , съставена от ясен , бряст и елша , глог и различни увивни растения . Срещат се и много диворастящи горскоплодни видове , като дивата круша , ябълката , джанката и брекината . От храстите , които образуват зоните за спокойствие на дивеча най-разпространени са драката , глогът , дрянът , леската и шипката .
Популацията на благородния елен е местна от най-древни времена . Характерно за странджанския елен е голямото тегло на тялото – до 350 кг. за мъжките екземпляри , масивните рога , обсипани с много перли , а също така и тъмният им цвят . Теглото на трофеите достига 14 кг. Рекорд за стопанството е трофей оценен на 250 точки по CIC .
Еленът лопатар е аклиматизиран в района през 1951 год. Днес популацията му се развива отлично . Характерно за трофеите е голямото им тегло – до 4,7 кг. , хубавия цвят и форми .Най-големият трофей е оценен на 212 точки и представлява национален рекорд .
Дивата свиня обитава повсеместно целия район на стопанството . Теглото на глиганите достига 250 – 300 кг., а дължината на трофеите 28 – 30 см. Рекордният трофей е оценен на 150 точки по CIC с дължина на глигите 29 см.
Благодарение на добрите климатични условия , отлично се е аклиматизирал и развива муфлона . Най-добрия трофей от този вид е оценен на 212 точки по CIC с дължина 93 см.
От хищниците се срещат вълкът , чакалът , който е особено разпространен , лисицата , дивата котка , язовецът , бялката , катерицата , порът и невестулката . В стопанството годишно се отстрелват 10 благородни елена с тегло от 8 до 11 кг. , 10 елен лопатара с тегло от 3 до 4 кг. , 5 броя муфлони 70 – 90 см. и 10 – 15 глигана с дължина на глигите над 22 см.
Над територията на Държавно ловно стопанство “Ропотамо” преминава източно-черноморския прелетен път на птиците – “Виа Понтика” . Това обяснява присъствието на пасажи от различни диви патици и гъски и особено на горския бекас – любим обект на лов за много чуждестранни туристи , посещаващи района през есенните и зимни месеци .
През ловен сезон 2009-2010 , най-добрите ловни трофеи отстреляни в стопанството са както следва :

Блаороден елен - 237 точки по CIC - 11,200 кг. тегло
Елен лопатар - 196 точки по CIC - 3,500 кг. тегло
Муфлон - 210 точки по CIC - 0,90 см. дължина
Глиган - 126 точки по CIC - 26,00 см. дължина
Бекаси - 310 броя
news-panel-image
  • ДЛС-Ропотамо проведе редица инициативи за Седмица на гората

    Ръководството на ДЛС-Ропотамо изказва своята благодарност и признателност към екипа на стопанството, които участваха активно за изпълнението на всички мероприятия

  • Горски служители от ДЛС-Ропотамо иззеха 50 ловни трофеи от бракониери

    Акция срещу бракониерството