slide

Планове и разчети | ДЛС Ропотамо

Годишен план за ползване на дървесина през 2024 год. -ОГТ
Файл
Добавен
28.02.2024 / ДЛС Ропотамо
Годишен план за ползване на дървесина и продажба по ценоразпис на добита дървесина в Общински гори на Община Бургас
Файл
Добавен
13.02.2024 / ДЛС Ропотамо
Годишен план за ползване на дървесина за 2024 год. на ТП "ДЛС Ропотамо".
Файл
Добавен
15.11.2023 / ДЛС Ропотамо
Годишен план за ползване на дървесина за 2024г.
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДЛС Ропотамо
Променен годишен план за ползване на дървесина през 2023 год. от ОГТ
Файл
Добавен
17.10.2023 / ДЛС Ропотамо
Годишен план за ползване на дървесина през 2023 год. в ОГТ
Файл
Добавен
24.03.2023 / ДЛС Ропотамо
Годишен план за ползване на дървесина през 2023 год.
Файл
Добавен
14.11.2022 / ДЛС Ропотамо
Годишен план за позлване на дървесина ЛФ 2022 горски територии общинска собственост
Файл
Добавен
09.11.2022 / ДЛС Ропотамо
Променен годишен план за ползване на дървесина ЛФ 2022
Файл
Добавен
27.09.2022 / ДЛС Ропотамо
Годишен план за ползване на дървесина за 2022 год.
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДЛС Ропотамо
Годишен план за ползване на дървесина през 2020 година на ТП "ДЛС Ропотамо"
Файл
Добавен
18.11.2019 / ДЛС Ропотамо
Годишен план за ползване на дървесина през 2019г.
Файл
Добавен
15.11.2018 / ДЛС Ропотамо
Годишен план за ползване на дървесина - ТП "ДЛС Ропотамо" през 2018 година
Файл
Добавен
22.11.2017 / ДЛС Ропотамо
Годишен план за ползване на дървесина през 2017год.
Файл
Добавен
15.11.2016 / ДЛС Ропотамо