slide

Процедури | ДЛС Ропотамо

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6762 ДЛС Ропотамо 09.08.2023 дб,цр 2313 Процедури за добив на дървесина 23,515.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6760 на ДЛС Ропотамо от 08.08.2023 е прекратена!
6760 ДЛС Ропотамо 08.08.2023 дб,цр,кгбр 2313 Процедури за добив на дървесина 23,515.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6754 ДЛС Ропотамо 31.07.2023 чб,мжд,бл,цр,кгбр 2314 и 2315 Процедури за добив на дървесина 63,686.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6690 ДЛС Ропотамо 06.06.2023 23.06.2023 Процедури по Закона за държавната собственост 2,300.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6398 ДЛС Ропотамо 08.12.2022 цр, дб, мжд, кгбр, чб, бл, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312 Процедури за добив на дървесина 247,740.17 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6397 ДЛС Ропотамо 08.12.2022 чб, бл, цр, мжд, кгбр 2301, 2302, 2303 Процедури за добив на дървесина 43,075.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6321 ДЛС Ропотамо 12.10.2022 дб,цр 2214 Процедури за добив на дървесина 15,980.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6320 ДЛС Ропотамо 07.10.2022 чб,бл,мжд,бр,бп,ак 2213 Процедури за добив на дървесина 20,172.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6319 ДЛС Ропотамо 07.10.2022 чб,бл,ак,чдб,цр,мжд,кгбр 2212 Процедури за добив на дървесина 11,910.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6287 ДЛС Ропотамо 16.09.2022 чб, чдб, бл, цр, мжд, ак, кгбр 2212 и 2213 Процедури за добив на дървесина 32,082.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6232 ДЛС Ропотамо 08.08.2022 чб,бл,ак,мжд,дб,кгбр, 2213 Процедури за добив на дървесина 15,852.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6231 ДЛС Ропотамо 08.08.2022 чб, чдб, бл, цр, ак,мжд,кгбр 2212 Процедури за добив на дървесина 8,734.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6199 ДЛС Ропотамо 08.07.2022 15.07.2022 Процедури по Закона за държавната собственост 22,791.67 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6116 ДЛС Ропотамо 29.04.2022 дб,цр 2211 Процедури за добив на дървесина 11,374.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5913 ДЛС Ропотамо 24.01.2022 дб, цр, мждр, кгбр 2207, 2208, 2209 и 2210 Процедури за добив на дървесина 110,025.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5753 ДЛС Ропотамо 03.12.2021 дб,цр,кгбр,мжд 2204, 2205, 2206 Процедури за добив на дървесина 80,560.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5752 ДЛС Ропотамо 03.12.2021 дб,цр,кгбр,мжд 2201, 2202, 2203 Процедури за добив на дървесина 67,975.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5322 ДЛС Ропотамо 13.05.2021 чб,дб,цр,кгбр 2106, 2110, 2111 Процедури за добив на дървесина 83,710.02 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5139 ДЛС Ропотамо 30.03.2021 16.04.2021 Процедури по Закона за държавната собственост 139,200.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5052 ДЛС Ропотамо 11.02.2021 дб,цр 2102, 2103 и 2104 Процедури за добив на дървесина 151,958.00 лв. без ДДС