slide

Документи | ДЛС Ропотамо

Списък по чл. 111, ал. 6 от ЗГ на жителите от с. Равна гора за отоплителен сезон 2024/25 год.
Файл
Добавен
07.05.2024 / ДЛС Ропотамо
Списък по чл. 111, ал. 6 от ЗГ на жители на с. Зидарово за отоплителен сезон 2024/25 год.
Файл
Добавен
07.05.2024 / ДЛС Ропотамо
Списък по чл.111, ал.6 от ЗГ на жителите на с. Равадиново за отоплителен сезон 2024/25 год.
Файл
Добавен
02.05.2024 / ДЛС Ропотамо
Списък по чл. 111, ал. 6 от ЗГ на жителите на с. Извор
Файл
Добавен
02.05.2024 / ДЛС Ропотамо
Извадка от ГСП 2022 год., касаеща добива на недървесни горски продукти и услуги.
Файл
Добавен
21.03.2024 / ДЛС Ропотамо
Указания за издаване на позволителни за недървесни горски продукти
Файл
Добавен
19.03.2024 / ДЛС Ропотамо
Уведомление местни търговци ЛФ 2024 год.
Файл
Добавен
16.11.2023 / ДЛС Ропотамо
Списък МН с. Равадиново
Файл
Добавен
11.09.2023 / ДЛС Ропотамо
Списък на жителите на с. Извор с право да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/24 год.
Файл
Добавен
02.05.2023 / ДЛС Ропотамо
Уведомление местни търговци
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДЛС Ропотамо
Покана обществено обсъждане ГСП
Файл
Добавен
11.10.2022 / ДЛС Ропотамо
Заявление за достъп до ГТ
Файл
Добавен
14.07.2022 / ДЛС Ропотамо
Информация по чл. 38, ал. 8 от НУРВИДГТ
Файл
Добавен
11.11.2021 / ДЛС Ропотамо
Правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите
Файл
Добавен
15.10.2019 / ДЛС Ропотамо
Указания за провеждане на процедурите за ползване на дървесина от първа тръжна сесия на 2017год.
Файл
Добавен
09.11.2016 / ДЛС Ропотамо