slide

Документи | ДЛС Ропотамо

Уведомление местни търговци
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДЛС Ропотамо
Покана обществено обсъждане ГСП
Файл
Добавен
11.10.2022 / ДЛС Ропотамо
Заявление за достъп до ГТ
Файл
Добавен
14.07.2022 / ДЛС Ропотамо
Информация по чл. 38, ал. 8 от НУРВИДГТ
Файл
Добавен
11.11.2021 / ДЛС Ропотамо
Правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите
Файл
Добавен
15.10.2019 / ДЛС Ропотамо
Указания за провеждане на процедурите за ползване на дървесина от първа тръжна сесия на 2017год.
Файл
Добавен
09.11.2016 / ДЛС Ропотамо