Процедура № 6116 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Ропотамо 29.04.2022 11,374.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Добив на дървесина в обект 2211

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2211 дб,цр 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 82 куб.м. 435 куб.м. 0 куб.м. 517 куб.м.