Процедура № 6232 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Ропотамо 08.08.2022 15,852.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс добив на дървесина в обект 2213-общинска горска територия

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2213 чб,бл,ак,мжд,дб,кгбр, 36 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 376 куб.м. 302 куб.м. 0 куб.м. 714 куб.м.