Процедура № 6287 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6287 на ДЛС Ропотамо от 16.09.2022 е прекратена!
ДЛС Ропотамо 16.09.2022 32,082.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет добив на дървесина от обекти 2212 и 2213

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2212 и 2213 чб, чдб, бл, цр, мжд, ак, кгбр 36 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 635 куб.м. 440 куб.м. 0 куб.м. 1111 куб.м.