Процедура № 6287 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Ропотамо 16.09.2022 32,082.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс добив на дървесина от обекти 2212 и 2213

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2212 и 2213 чб, чдб, бл, цр, мжд, ак, кгбр 36 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 635 куб.м. 440 куб.м. 0 куб.м. 1111 куб.м.