Процедура № 6319 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Ропотамо 07.10.2022 11,910.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина договаряне
Предмет добив на дървесина в обект 2012

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2212 чб,бл,ак,чдб,цр,мжд,кгбр 0 куб.м. 00 куб.м. 0 куб.м. 259 куб.м. 138 куб.м. 0 куб.м. 397 куб.м.