Процедура № 6320 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Ропотамо 07.10.2022 20,172.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина договаряне
Предмет добив на дървесина в обект 2213

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2213 чб,бл,мжд,бр,бп,ак 36 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 376 куб.м. 302 куб.м. 0 куб.м. 714 куб.м.