Процедура № 6321 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Ропотамо 12.10.2022 15,980.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс добив на дървесина в обект 2214

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2214 дб,цр 45 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 405 куб.м. 75 куб.м. 0 куб.м. 525 куб.м.