Процедура № 6397 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Ропотамо 08.12.2022 43,075.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет възлагане услуги по добив на дървесина на местни търговци по смисъла на чл.115 от Закона за горите

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2301, 2302, 2303 чб, бл, цр, мжд, кгбр 20 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 963 куб.м. 234 куб.м. 12 куб.м. 1229 куб.м.