Процедура № 6754 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Ропотамо 31.07.2023 63,686.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет открит конкурс за добив на дървесина от обекти 2314 и 2315

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2314 и 2315 чб,мжд,бл,цр,кгбр 71 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1439 куб.м. 297 куб.м. 0 куб.м. 1807 куб.м.