Процедура № 6888 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Ропотамо 20.12.2023 238,180.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на дейност ТП „ДЛС-Ропотамо" гр. Бургас по реда на чл.12, ал.1 т.1 и чл.15, ал.1  Обект №2402, подотдели 298б, 298з;  Обект №2403, подотдели 341г, 345г, 345д;  Обект № 2404, подотдели 298а, 298ж;  Обект № 2407, подотдели 314г, 315в, 315г, 316б ;  Обект № 2408, подотдели 315а, 315б;  Обект № 2409, подотдели 317а, 317б, 317в, 317г, 317д;  Обект № 2410, подотдели 321г, 321е, 322а

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2402, 2403, 2404, 2407, 2408, 2409, 2410 бл, цр, мжд, кгбр 7 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6772 куб.м. 1157 куб.м. 2 куб.м. 7938 куб.м.

Документи