Процедура № 6889 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Ропотамо 20.12.2023 26,099.96 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на дейност ТП „ДЛС-Ропотамо" гр. Бургас по реда на чл.12, ал.1 т.1 и чл.15, ал.1, Обект №2401, за търговци, отговарящи на изискванията на чл.115 от Закона за горите и чл.38 от Наредбата отдел 1279к

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2401 бл 182 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 401 куб.м. 120 куб.м. 120 куб.м. 823 куб.м.