Процедура № 6971 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Ропотамо 01.03.2024 100,920.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет добив на дървесина в обекти 2405, 2406, 2407, 2408

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2405, 2406, 2407, 2408 бл, цр 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2945 куб.м. 419 куб.м. 0 куб.м. 3364 куб.м.