Процедура № 7024 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Ропотамо 19.06.2024 7,775.00 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности открит конкурс
Предмет Товарене, подвоз и разтоварване на прогнозни количества едра строителна дървесина и ОЗМ от временни складове на обекти за сеч №№ 2401 и 2402, находящи се на територията на ТП „ДЛС Ропотамо“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2401, 2402 дб,цр 191 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 120 куб.м. 311 куб.м.