slide

Процедури до 17.06.2016

Поделение Описание Дата Документи
365 ДЛС Ропотамо „Доставка чрез покупка на 1 /един/ брой употребяван автомобил с висока проходимост за нуждите на ТП „ДЛС РОПОТАМО” 19.02.2016

364 ДЛС Ропотамо доставка на 80 тона царевица на зърно за нуждите на ТП"ДЛС Ропотамо" 19.02.2016280 ДЛС Ропотамо Доставка чрез покупка на 80тона царевица на зърно за нуждите на ТП"ДЛС Ропотамо" 28.09.2015198 ДЛС Ропотамо „Извършване на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания на работниците и служителите в ТП”Държавно ловно стопанство Ропотамо” 06.07.2015197 ДЛС Ропотамо "Избор на изпълнител за извършване на периодични и годишни технически прегледи на МПС от автомобилния парк на ТП"ДЛС Ропотамо" 06.07.2015

162 ДЛС Ропотамо Информация плащания ДЛС Ропотамо 25.05.2015


137 ДЛС Ропотамо „Доставка чрез покупка на 1 /един/ брой употребяван автомобил с висока проходимост за нуждите на ТП „ДЛС РОПОТАМО” 04.05.2015
81 ДЛС Ропотамо Информация по чл.44 ал.10 ДЛС РОПОТАМО 27.03.2015
68 ДЛС Ропотамо " Доставка на 80тона царевиица на зърно за нуждите на ТП"ДЛС Ропотамо" 18.03.2015

38 ДЛС Ропотамо Доставка на 50 тона царевица на зърно за нуждите на ТП"ДЛС Ропотамо" 12.12.2014